Miscellaneous

Slashings

Miscellaneous /
Slashings
Validator keys slashed

434

434

Discrete slashing events

118

118

Max keys slashed in incident

77

77

Slashing penalty

1.1 ETH

1.1 ETH

Slashing Metrics

Blocks with slashings over all blocks
0.0037%
ETH slashed over rewards generated
0.014%
ETH slashed over ETH staked
0.001%
Solo Stakers : Entities Slashings
3 : 7

Slashings over time

Cohort analysis on times slashed

Last 6 months

Past year

Last 2 years

All time

Entities with more than 5k keys

1

2

13

123

Entities with 1k to 5k keys

0

119

119

119

Entities with 100 to 1k keys

0

0

0

10

Entities with 10 to 100 keys

2

18

20

21

Solo Stakers

26

43

105

161

Top operators by times slashed

Slashings

Median Slash time

1

Staked.us

38,475 validators

108
Feb 2021
2

0x028a07

1,029 validators

72
Nov 2023
3

Launchnodes

3,562 validators

20
Oct 2023
4

0x69544d

0 active validators

16
Nov 2023
5

RockLogic GmbH

8,804 validators

11
Apr 2023
6

0xe900b0

635 validators

11
Nov 2023
7

Ankr

511 validators

10
Dec 2020
8

0xdc245c

40 validators

10
Aug 2023
9

0x1bc6c8

0 active validators

5
Sep 2022
10

0xb63bbb

0 active validators

5
Sep 2022
11

0x82d70c

0 active validators

5
Sep 2022
12

0x35acf8

0 active validators

5
Sep 2022
13

Allnodes

30,613 validators

4
Jul 2022
14

0x2957f3

0 active validators

4
Dec 2021
15

0x8cf07a

0 active validators

4
Feb 2024

Page 1 out of 9

Top operators by slashes reported

Slashings

Class

16

Kukis Global

8,804 validators

4
Noob Saibot
17

0xdd9663

1,144 validators

4
Noob Saibot
18

0xc2288b

9,080 validators

4
Noob Saibot
19

Ether Capital

0 active validators

3
Noob Saibot
20

Cream Finance

0 active validators

3
Noob Saibot
21

Figment

9,722 validators

3
Noob Saibot
22

Prysm Team at Offchain Labs

8,796 validators

3
Noob Saibot
23

DSRV

16,180 validators

3
Noob Saibot
24

0x0ec24e

340 validators

3
Noob Saibot
25

0x622de9

929 validators

3
Noob Saibot
26

Upbit

12,509 validators

2
Noob Saibot
27

Whale 0xf805c

0 active validators

2
Noob Saibot
28

Gate.io

0 active validators

2
Noob Saibot
29

OKex

10,357 validators

2
Noob Saibot
30

Kucoin

827 validators

2
Noob Saibot

Page 2 out of 10